Make your own free website on Tripod.com

PENDAPATAN 

BIL

BUTIRAN

 

JUMLAH

1

SUMBANGAN PENAJA

Penaja Utama

Jabatan Penuntut Malaysia

Lain-lain

 

 

 

LE 20000

LE 15000

LE   6000

2

JUALAN

Jualan Buku Terbitan Khas 70 tahun PMRAM

Jualan Buletin Khas

 

 

LE15 X 1000

 

 

LE 15000

LE 750

3

Pameran

 

LE 500

4

Bazaria

 

LE 500

5

Yuran pendaftaran

LE 10 X 1500

LE 15000

 

JUMLAH KESELURUHAN

 

LE 70 750

 

PERBELANJAAN

 

BIL

BUTIRAN

UNIT

JUMLAH

1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Kertas kerja

Fail

Fotostat

Telefon dan faks

Surat menyurat

Pengangkutan

 

 

 

LE 100

LE 100

LE 500

LE 500

LE 100

LE 600

 

RENCAM

                   Tanda nama

                   Sijil penghargaan

                   Sijil pertandingan 

                   Lain-lain

 

LE 1 X 700

LE 1 X 600

LE 1 X 100

 

 

LE 700

LE 600

LE 100

LE 100

 

Promosi dan Penyelaras Pusat Maklumat

 

LE 1000

 

Pendaftaran

 

LE 200

 

Disiplin, Protokol dan Sambutan

 

LE 200

 

Pameran dan Pertandingan

 

LE 1000

 

Penempatan, Perhubungan dan Lawatan

 

LE 10000

 

PERSIAPAN DAN CENDERAHATI

                    Persiapan banner

                    Sewa Kerusi

                    Sewa karpet

                    Sewa dewan

 

 

 

LE 1200

LE 2600

LE 800

LE 1300

 

Teknikal

 

LE 4000

 

Rakaman dan Audiovideo

 

LE 1000

 

PENERBITAN

                    Terbitan khas 70 tahun

                     Pumplet

                     Buku cenderahati    

                     Buletin              

 

LE 10 X 1000

LE 0.25 X 3000

LE 5.00 X 500

 

LE 10000

LE 750

LE  2500

LE 500

 

Pementasan dan Demonstrasi

 

LE 500

 

Bazaria

 

LE 500

 

 

JAMUAN

                  Jamuan hari pertama

                  Minuman

                  Jamuan dif kehormat

 

 

LE 4 x 3000

LE 0.25 x 3000

 

 

LE 12000 

LE 800

LE 10000

 

TUGAS-TUGAS KHAS

                  Fail

                  T- shirt

                  Keychain

                  Penanda buku

 

LE 1.50 x 3000

LE 20 x 100

LE 3 x 500

LE 1 x 500

 

LE 4500

LE 2000

LE 1500

LE 500

 

JUMLAH KESELURUHAN

 

LE 70 750

 

Laman Web ini diselenggarakan oleh :

 Eksekutif Promosi & Pusat Sebaran Maklumat  

(IHSAS)

created by ya§mi & atiff ©