Make your own free website on Tripod.com

SEDUTAN UCAPAN PRESIDEN PMRAM 

Kesyukuran dirafaqkan kepada Allah s.w.t kerana dengan hidayah, inayah dan ri'ayahNya dapat kita bertemu di ruangan yang sekecil ini sebagai memenuhi tuntutan Islami ke arah mengkonstruktifkan survival perjuangan mahasiswa sebagai satu wasilah keilmuan dan penyebaran daya keintelektualan.
Selawat dan salam juga ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. sebagai obor penerang umat hingga ke akhir hayat dunia.

Para pendokong PMRAM yang dihormati sekelian, sudah 7 dasawarsa PMRAM merentas masa, menongkah badai ujian dan cabaran, melewati penderitaan dan keperitan sehingga kelihatan masih terpacak batang tubuh PMRAM hingga ke hari ini. Tanpa kekuatan integrasi, manifestasi kesatuan di samping konsisten amal dan fikrah di kalangan mahasiswa, sudah tentu PMRAM lama terkubur. Secara dasarnya, kebersamaan dan permuafakatan perlu berjalan seiring sebagai jaminan konkrit untuk menghasilkan kesatuan yang dijanjikan oleh Allah s.w.t.

Ihtifal Sab'ien Sanah (IHSAS) adalah alternatif yang terbaik sebagai satu proses ke arah melahirkan mahasiswa yang berjiwa sensiviti terhadap permasalahan ummah dengan menggarapkan unsur kebijaksaan dan tindakan drastik sebagai jalan penyelesaian. Lantaran itu, usaha ini memerlukan penggemblengan tenaga yang infiniti bagi menghasilkan natijah yang cukup memberangsangkan.

Maka di kesempatan ini, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih dan sekalung penghargaan kepada seluruh para pendukung PMRAM di atas segala keringat, titik peluh dan kerahan tenaga yang tidak berbelah bahagi untuk menjayakan program IHSAS ini. Semoga dengan komitmen dan kebersamaan yang ditunjukkan ini, mampu untuk kita membawa PMRAM bergerak dengan lebih jauh lagi menuju kegemilangan. Selamat Berihtifal